Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Nový asfalt medzi obcami Brežany a Rokycany

19. decembra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

SÚC PSK nedávno ukončila stavebné práce na ceste III/3463 medzi obcami Brežany – Rokycany (okr. Prešov). Ich cieľom bolo odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav komunikácie prostredníctvom jej kompletnej rekonštrukcie.

Na pokládku vyrovnávacej a obrusnej vrstvy vozovky, ako aj vodorovného dopravného značenia, bolo preinvestovaných približne 212 000 €. Rekonštrukciu financoval Prešovský samosprávny kraj.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: