Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Nový asfalt v úseku Vladiča – Miková

4. júla 2023
Rekonštrukcie
Daniel Guľaša

SÚC PSK aktívne a dlhodobo pracuje nad modernizáciou a skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry PSK vo všetkých 13 okresoch nášho kraja. Dobrým príkladom sú aj nedávno ukončené stavebné práce na ceste III/3587 v úseku Vladiča – Miková (okr. Stropkov), kde zamestnanci asfaltérskej čaty SÚC PSK realizovali pokládku novej obrusnej vrstvy vozovky.

Na opravu 1 km dlhého úseku SÚC PSK použila viac ako 894 t asfaltového betónu, pričom aplikovala spojovací asfaltový postrek na plochu o rozmere 5 620 m2.

Oprava úseku, ktorou sa výrazne zvýšil komfort a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, bola finančne krytá zdrojmi PSK. Celková výška nákladov stavebných prác predstavovala sumu približne 87 000 €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: