Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Nový zárubný múr za obcou Vaniškovce

21. apríla 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

SÚC PSK, ako správca ciest II. a III. tried na území PSK, citlivo vníma problematiku bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Svedčia o tom aj investičné akcie organizácie, ktoré sú zamerané na elimináciu bezpečnostných rizík na cestných komunikáciách, ktoré ohrozujú jej užívateľov.

Jednou z takýchto investičných akcií bola aj sanácia zosuvu svahu pozdĺž cesty III/3495 za obcou Vaniškovce (okr. Bardejov), ktorá bola nedávno ukončená. SÚC PSK, v záujme zastabilizovať dotknutý svah, vybudovala zárubný múr z drôtokamenných košov o celkovej dĺžke 215 m.

Súčasťou stavebných prác bola aj realizácia trativodu, ktorého hlavnou funkciou, v prípade zhoršenia klimatických podmienok, bude zabezpečovanie rýchleho odvádzania dažďových a prívalových vôd.

Realizácia tejto stavby by nebola možná bez finančného krytia Prešovského samosprávneho kraja, ktorý na tento účel vyčlenil viac ako 200 tis. €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: