Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Odborná cestná konferencia za účasti ukrajinských partnerov

6. júna 2023
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

SÚC PSK veľmi citlivo vníma význam cezhraničnej spolupráce, zameranej na využitie potenciálu slovensko-ukrajinského pohraničia. Jedným z cieľov SÚC PSK je, aby táto pohraničná oblasť disponovala kvalitnými a modernými cestami, ktoré výrazným spôsobom prispejú k zintenzívneniu hospodárskej, sociálnej a kultúrnej spolupráce medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny.

Aj z tohto dôvodu organizácia po ukončení rekonštrukcie cesty II/558 v úseku Stakčín – Ulič, zmodernizovala vďaka programu ENI v rámci II. etapy aj ďalšie dva úseky tejto cestnej komunikácie v okr. Snina, a to konkrétne:

  • Topoľanská križovatka – Kolbasov
  • Kolbasov – križovatka Ruský Potok

Pri príležitosti ukončenia tohto cestného projektu SÚC PSK zorganizovala minulý týždeň v Humennom záverečnú odbornú cestnú konferenciu, ktorej sa za slovenskú stranu zúčastnili predstavitelia PSK a SÚC PSK, a za ukrajinskú stranu zástupcovia Služby pre obnovu a rozvoj infraštruktúry v Zakarpatskej oblasti, Medzinárodnej asociácie inštitúcií regionálneho rozvoja IARDI a Zakarpatskej regionálnej pobočky Združenia miest Ukrajiny.

Cieľom odbornej konferencie bolo nielen prezentovať a zhodnotiť výsledky spoločného slovensko-ukrajinského partnerstva v rámci tohto cestného projektu, ale aj prediskutovať možnosti a vízie budúcej spolupráce.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: