Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Odovzdávanie praktických skúseností budúcim inžinierom

6. apríla 2023
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

V rámci Memoranda o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach vystúpili začiatkom tohto týždňa na akademickej pôde stavebnej fakulty zástupcovia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) s odbornou prednáškou na tému „Manažovanie kvality výstavby z praxe“.

Študenti posledného ročníka denného inžinierskeho štúdia mali možnosť oboznámiť sa s bohatými a praktickými skúsenosťami, ktoré cestári SÚC PSK nadobudli počas takmer 20-ročnej existencie organizácie. Osobitná pozornosť bola venovaná procesom a postupom pri realizácii projektovej i technickej prípravy a následnej výstavbe i rekonštrukcie cestných komunikácií a mostných objektov.

Súčasťou prednášky boli aj vizuálne prezentácie, v rámci ktorých bol budúcim inžinierom predstavený okrem jedného z finančne najnákladnejších cestných projektov v kraji – projektu Vysoké Tatry, aj profil SÚC PSK s dôrazom na odbornosť a profesionalitu jej zamestnancov, ako aj na úlohu, resp. podiel organizácie na zlepšovaní, skvalitňovaní a celkovej modernizácii cestnej infraštruktúry všetkých 13 okresov PSK.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: