Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Opravili sme ďalší úsek v okr. Prešov

24. novembra 2023
Oprava
Ondrej Šimko

Zamestnanci asfaltérskej čaty SÚC PSK nezaháľajú. Nedávno realizovali opravu 950 m dlhého úseku cesty III/3456 Chmeľovec – Šarišská Trstená (okr. Prešov).

Na obnovu obrusnej vrstvy vozovky, ktorá trvala 6 dní, bolo použitých 776 t asfaltového betónu, pričom bol aplikovaný spojovací postrek na plochu o rozmere 5 890 m2, po predchádzajúcom frézovaní vozovky.

Opravu tohto úseku, ktorej celkové náklady predstavovali sumu približne 75 000 €, financoval Prešovský samosprávny kraj.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: