Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Pokračujeme v rekonštrukcii mosta v obci Spišský Štvrtok

22. novembra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Aj vďaka priaznivým klimatickým podmienkam môžeme pokračovať v rekonštrukcii mosta v obci Spišský Štvrtok (okr. Levoča), ktorého stavebno-technický stav bol na základe vykonanej diagnostiky klasifikovaný ako zlý (5. zo 7. stupňov).

Za posledné obdobie zhotoviteľ v rámci tejto investičnej akcie SÚC PSK stihol zabetónovať a zaizolovať nosnú konštrukciu mosta v polovičnom profile. Aktuálne sa stavebné práce sústreďujú na realizáciu výstuže ríms mosta.

Počas realizácie stavebných prác platia na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác, ktoré budú počas zimného obdobia prerušené z dôvodu realizácie zimnej údržby ciest a obnovené až po jej skončení, je stanovený na apríl 2024.

Financovanie tejto stavby je zabezpečené zo zdrojov Slovak Investment Holding (SIH), ktorý na tento účel vyčlenil 214 000 €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: