Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Popradský most prešiel údržbou a diagnostikou

8. februára 2024
Diagnostika
Ondrej Šimko

Permanentná údržbová činnosť a diagnostika dopravných stavieb sú kľúčovými aspektami pre efektívne a bezpečné fungovanie dopravy. Vďaka diagnostike dokážu cestári nielen identifikovať aktuálny stavebno-technický stav ciest, mostov, priepustov, zárubných a oporných múrov, ale aj včas odhaliť potenciálne problémy týchto stavieb, navrhnúť vhodný spôsob ich opravy alebo rekonštrukcie, a predísť tak náhlym nehodám či katastrofám.

Svoje o tom vedia aj zamestnanci Oddelenia diagnostiky a kvality stavieb SÚC PSK, ktorí začiatkom tohto týždňa v spolupráci s mostnou čatou SÚC PSK, oblasti Poprad, vykonali na moste M2912 (534-002) cez železničnú trať č.40 za mestom Poprad údržbovú činnosť, základné merania a diagnostiku na vybraných konštrukčných častiach.

Zábery približujú činnosti, ktorú do značnej mieri sťažovali náročné a premenlivé podtatranské klimatické podmienky.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: