Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Práce na rekonštrukcii úseku Malá Domaša – Detrík výrazne pokročili

21. júna 2023
Rekonštrukcie
Daniel Guľaša

Modernizácia a skvalitňovanie cestnej siete regiónov PSK, ktoré disponujú vysokým turistickým potenciálom, patria k prioritným cieľom SÚC PSK. V rekreačnej oblasti Domaša krajskí cestári aktuálne realizujú rekonštrukciu cesty III/3635, ktorá predstavuje významnú dopravnú spojnicu okresov Prešov a Vranov nad Topľou.

V rámci tejto investičnej akcie, realizujúcej sa v úseku Malá Domaša – Detrík, sa súbežne pracuje na viacerých stavebných objektoch, a to na:

  • modernizácii samotnej komunikácie
  • rekonštrukcii 2 priepustov
  • stabilizácii nebezpečného zosuvu
  • rekonštrukcii mostného objektu

Z vyššie uvedených stavebných objektov cestárov aktuálne najviac zamestnáva rekonštrukcia 41-ročného a 121 m dlhého mostného objektu M4021 (3635-001), prevádzajúceho cestu III/3635 cez rieku Ondava v extraviláne obce Malá Domaša. Cieľom týchto prác je odstránenie jeho veľmi zlého (stupeň 6) stavebno-technického stavu.  

Celková prestavanosť tejto investičnej akcie je aktuálne 70 %.

Stavebné práce, ktoré sú financované z európskych zdrojov (Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP), štátneho rozpočtu a prostriedkov PSK, predstavujú výšku cca 2,1 mil. €. Ich plánované ukončenie je stanovené na september 2023.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
J
Jakub Petrák

Dobrý deň, plánuje sa aj s doplnením a obnovou ZDZ v celom úseku Malá Domaša - Detrík ? Ďakujem za odpoveď.

Sledujte nás: