Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

PRÍPRAVA VEĽKÝCH CEZHRANIČNÝCH PROJEKTOV NA SLOVENSKO-POĽSKOM POHRANIČÍ

10. júna 2022
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

Začiatkom druhého júnového týždňa sa na pôde Okresného úradu v Nowom Targu uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) a jej poľských kolegov a partnerov – zástupcov Okresnej správy ciest Nowého Targu, Krajskej správy ciest Krakova, vedenia miest Nowy Targ, Szczawnica a obce Kroscienko nad Dunajcom.

Cieľom tohto spoločného pracovného stretnutia bolo posilnenie vzájomnej spolupráce v slovensko-poľskom pohraničí s dôrazom na rozvoj a modernizáciu funkčnej cestnej infraštruktúry, ako aj zlepšenie spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou.

Jednou z hlavných tém rokovania bola diskusia o možnostiach a perspektívach spolupráce SÚC PSK a jej poľských partnerov v rámci zapojenia sa do spoločných projektov, ktoré by boli spolufinancované európskymi fondmi. Ide predovšetkým o Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A 2021-2027 medzi Poľskom a Slovenskom, prostredníctvom ktorého môže slovensko-poľské partnerstvo efektívnejšie vyriešiť výzvy v oblasti cestnej infraštruktúry.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: