Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Pripravenosť SÚC PSK na zimnú údržbu ciest 2022/23

2. novembra 2022
Aktuality, Zimná údržba
Ľubomír Sabol, Ing.

Zimná údržba ciest (ZÚC) bude v zimnom období 2022/2023 organizovaná 7 oblasťami (Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou), ich 18 cestmajsterstvami a 5 vysunutými pracoviskami (Vernár, Podspády, Malý Lipník, Hanušovce nad Topľou, Holčíkovce).

Tieto organizačné jednotky SÚC PSK budú zabezpečovať údržbu na 3 098,71 km ciest v rámci kraja, z toho pre:

 • cesty v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest – 663,06 km
 • cesty II. a III. triedy – 2 408,32 km
 • účelové komunikácie – 27,33 km

Na klimatické podmienky počas tohtoročného zimného obdobia bude reagovať vlastná mechanizácia SÚC PSK, t. j. 108 posypových vozidiel, 50 nakladačov, 43 traktorov s radlicou, 1 traktor s radlicou a posypom, 12 snežných fréz, 4 grédre, ako aj 9 rezervných posypových vozidiel pre prípad vzniku mimoriadnych snehových kalamitných situácií, príp. poruchy nasadených mechanizmov.

Z hľadiska personálneho zabezpečenia bude ZÚC vykonávať 324 vodičov, 72 strojníkov na obsluhu nakladačov, 25 traktoristov a 76 dispečerov v trojzmennej nepretržitej prevádzke.

Hlavnou prioritou organizačných zložiek bude zabezpečenie zmiernenia závad v zjazdnosti, ktoré budú spôsobené nepriaznivými zimnými klimatickými podmienkami. Mechanizmy krajských cestárov budú vykonávať v teréne nasledovné výkony:

 • pluhovanie,
 • posyp chemickým materiálom,
 • posyp inertným materiálom,
 • posyp zmiešaným materiálom,
 • posyp so zvlhčovaním.

Zároveň, s cieľom ochrániť cestné komunikácie pred tvorbou snehových jazykov a závejov, bude zamestnancami SÚC PSK osadených, v rámci kraja, viac ako 16 530 m protisnehových zábran (tzv. zásnežiek).

Z hľadiska materiálneho zabezpečenia ZÚC budú krajskí cestári využívať:

 • 17 skládok chemického posypového materiálu s kapacitou 16 360 t,
 • 21 skládok inertného posypového materiálu s kapacitou 32 366 t,
 • 253 t ekologického posypového materiálu.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti ciest budú zabezpečovať mechanizmy SÚC PSK v rámci 108 pracovných okruhov vo všetkých 13 okresoch, ktoré budú strategicky rozmiestnené po celom kraji. Jednotlivé pracovné okruhy posypových vozidiel sú vytvorené tak, aby zohľadňovali nielen geografické rozmiestnenie cestmajsterstiev, samotnú dĺžku nimi udržiavaných cestných komunikácií, ale aj technické kapacity a možnosti posypových vozidiel ktorými disponujú.

Kvalitu zjazdnosti ciest, ako aj poveternostné podmienky, bude permanentne monitorovať 53 meteorologických staníc a kamier rozmiestnených po celom kraji. Tie budú sledovať nielen vizuálny stav povrchu vozovky, ale aj aktuálnu teplotu a vlhkosť vzduchu, či smer i rýchlosť vetra. Všetky tieto informácie bude možné pozorovať nielen na internetovej stránke – www.zjazdnostpsk.sk, ale aj prostredníctvom mobilnej aplikácie „Počasie na cestách PSK“.

Účastníkom cestnej premávky bude od 1. novembra 2022 do 31. marca 2023 na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 222 k dispozícii aj non-stop centrálna dispečersko-spravodajská služba, na ktorú sa môžu v prípade akýchkoľvek problémov na cestách na území PSK obrátiť.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: