Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Pustili sme sa do rekonštrukcie mosta v Nižnom Hrušove

6. apríla 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Most M5872 (3733-005), prevádzajúci Hrušovský potok ponad cestu III/3733 v obci Nižný Hrušov (okr. Vranov nad Topľou), je už v prevádzke viac ako 76 rokov. Za toto obdobie sa zub času, ako aj externé vplyvy, podpísali na jeho stavebno-technickom stave, ktorý bol donedávna veľmi zlý (šiesty zo siedmich stupňov).

SÚC PSK v záujme odstránenia zistených závad, ale najmä z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, sa rozhodla prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie prinavrátiť život tomuto mostu.

Stavebné práce, ktoré potrvajú do júna 2023, pozostávajú z vybúrania pôvodnej nosnej konštrukcie mosta a vybudovania nového mostného objektu z prefabrikovaných rámových segmentov. Okrem toho sa pristúpi aj k rekonštrukcii vozovky, ktorá bude zahŕňať vyrovnávku krytu a realizáciu pokládky obrusnej asfaltovej vrstvy v dĺžke 380 m, vrátane aplikovania spojovacieho postreku.

Celkový náklad stavby, ktorý je finančne krytý zdrojmi PSK, predstavuje výšku 284 824,14 €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: