Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

REKONŠTRUKCIA CESTY PRI OBCI KRÍŽOVANY

23. mája 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

📶⬆️ POKRAČUJEME V SKVALITŇOVANÍ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PSK

🚗🚌 Od minulého týždňa môžu účastníci cestnej premávky bezpečnejšie a komfortnejšie jazdiť po novo opravenom viac ako kilometrovom úseku cesty III/3423 medzi obcou Krížovany (okr. Prešov) a križovatkou ciest III/3423 a III/3425.

🛠 Na opravu vozovky dotknutého úseku SÚC PSK použila 1 059 ton asfaltového betónu.

💶 Financovanie stavby, ktorej celkový náklad predstavoval výšku viac ako 152 000 €, bolo zabezpečené zo zdrojov PSK.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: