Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

REKONŠTRUKCIA MOSTA V OBCI VISLANKA

1. apríla 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

ℹ️ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) začína v týchto dňoch s rekonštrukciou mosta č. M4597 (3136-003), nachádzajúceho sa v intraviláne obce Vislanka (okr. Stará Ľubovňa).

👷‍♂️ K hlavným stavebným prácam, ktoré plánuje SÚC PSK vykonať v rámci tejto investičnej akcie, patria:🔹 zriadenie zariadenia staveniska, vytýčenie inžinierskych sietí a hrán výkopov

🔹 búracie práce

🔹 vybudovanie dočasnej konštrukcie slúžiacej na odklonenie toku potoka

🔹 realizácia násypu pre rozšírenie koruny cesty

🔹 zhotovenie pláne pre novú konštrukciu vozovky

🔹 realizácia novej konštrukcie vozovky, vrátane pokládky nového krytu vozovky

🔹 preložka NN (nízkeho napätia) vedenia

🔹 dosypávka krajníc

🔹 odstránenie staveniska

📆 Predpoklad ukončenia prác na danom mostnom objekte je apríl 2023.

💶🇪🇺 Financovanie stavby, ktorej celkový náklad predstavuje viac ako 463 tisíc €, je zabezpečené z poskytnutého úveru Európskej investičnej banky PSK.

🚧🚦 Počas realizácie prác budú platiť na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá bude obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, bude regulovaná prenosným dopravným značením s využitím svetelnej signalizácie. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: