Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Rekonštrukcia mosta za mestom Poprad v smere na Spišskú Teplicu

11. apríla 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

V rámci skvalitňovania a modernizácie cestnej infraštruktúry popradského okresu pokračujú v týchto dňoch rekonštrukčné práce na moste M3373 (č. 3065-001), ktorý je dôležitou cestnou spojnicou mesta Poprad a obce Spišská Teplica.

Stavebné práce, ktorých cieľom je odstránenie zistených závad a porúch na 57-ročnom moste, pozostávajú z:

  • vybúrania existujúcej nosnej konštrukcie mosta
  • vybudovania novej nosnej konštrukcie mosta z prefabrikovaných nosníkov uložených na elastomerných ložiskách
  • ochrany a preložky odberných elektrických zariadení
  • rekonštrukcie vozovky, súčasťou ktorej je vyrovnávka krytu a zriadenie obrusnej asfaltovej vrstvy, vrátane aplikovania spojovacieho postreku a vodorovného dopravného značenia

Počas realizácie stavebných prác, ktoré potrvajú do júla 2023, platia na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením s využitím svetelnej signalizácie. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

Financovanie tejto stavby, ktorej celkový náklad predstavuje viac ako 431 000 €, je zabezpečené zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: