Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Rekonštrukcia úseku križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok napreduje

6. októbra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Od apríla tohto roka prechádza 7,35 km dlhý úsek Cesty slobody: „križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok“ komplexnou rekonštrukciou. Za obdobie 6 mesiacov stavbári zhotoviteľa vôbec nezaháľali, čoho dôkazom je aj vecná prestavanosť tejto investičnej akcie SÚC PSK, ktorá je aktuálne na 75 %.

O rýchlom priebehu stavebných prác svedčia aj fakty, že k dnešnému dňu zhotoviteľ zrealizoval:
• výmenu konštrukčných vrstiev vozovky
• výstavbu 3 odpočívadiel – Orol, Medveď a Rys
• obnovu vjazdov na komunikáciu
• prečistenie a vydláždenie cestných priekop
• úpravu krajníc

Mechanizmy zhotoviteľa sú aktuálne plne vyťažené rekonštrukciou 3 mostných objektov a 1 poloestakády. Súbežne prebieha aj pokládka obrusných vrstiev vozovky, osadzovanie nových cestných zvodidiel a mostných zábradlí, montáž náležitého vybavenia pre spomínané odpočívadlá, ako aj realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikácii. Na 16 priepustoch a 7 zárubných múroch prebiehajú dokončovacie práce.

Zaujímavosťou je aj to, že spomedzi všetkých aktuálne rekonštruovaných úsekov projektu Vysoké Tatry, je finančne najnákladnejšou (cca 8,2 mil. €) práve rekonštrukcia tohto úseku.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: