Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Rekonštrukcia úseku Podbanské – Pavúčia dolina sa blíži do finále

2. októbra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Stavebné práce na úseku Podbanské – Pavúčia dolina, ktorý sa rekonštruuje v rámci projektu Vysoké Tatry, sú v poslednej fáze. Aktuálna vecná prestavanosť tejto investičnej akcie SÚC PSK je 90 %.

Zhotoviteľ na 7,62 km dlhom úseku cesty II/537 k dnešnému dňu zrealizoval:
• výmenu obrusnej a ložnej vrstvy vozovky, vrátane úprav nerovností
• rekonštrukciu 20 priepustov
• obnovu vjazdov
• prečistenie a vydláždenie cestných priekop

Aktuálne sa práce sústreďujú na:
• rekonštrukcii dvoch mostných objektov
• výmene a doplnení bezpečnostných zariadení – cestných zvodidiel

Po dokončení vyššie uvedených prác sa zhotoviteľ pustí do realizácie vodorovného dopravného značenia.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: