Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

REKONŠTRUKCIA ÚSEKU SABINOV, ČERVENÁ VODA

28. apríla 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

ℹ️ V apríli tohto roku sme odštartovali stavebné práce na ceste III/3182 v úseku Sabinov – Červená Voda (okr. Sabinov), ktorý nezodpovedal požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu.

👷‍♂️ V rámci tejto investičnej akcie plánujeme vykonať tieto stavebné práce:

▪️ odhumusovanie svahov cesty, odkop nespevnených krajníc a odkop pre výmenu podložia

▪️ frézovanie asfaltových a podkladových vrstiev vozovkyzriadenie trativodu

▪️ rozšírenie násypového telesa a dosypanie nespevnených krajníc

▪️ zlepšenie podložia v mieste novej konštrukcie vozovky, zriadenie aktívnej zóny vozovky z kameniva

▪️ zriadenie dláždenej priekopy

▪️ zhotovenie nového krytu vozovky

▪️ spevnenie krajníc kamenivom, zahumusovanie a zatrávnenie svahov

▪️ osadenie záchytných a vodiacich zariadení

▪️ realizácia trvalého dopravného značenia

💶 Financovanie stavby, ktorej celkový náklad predstavuje viac ako 273 tis. €, je zabezpečené zo zdrojov Európskej investičnej banky.

📅 Plánované ukončenie stavebných prác je stanovené na august 2022.

⚠️ Počas realizácie prác budú platiť v úseku Sabinov – Červená Voda nasledujúce dopravné obmedzenia 👇:

⛔️ Do 30. júna 2022 bude daná cestná komunikácia úplne uzavretá. Obchádzková trasa bude zabezpečená cez obce Pečovská Nová Ves – Jakovany – Červená Voda.

🚧 Od 1. júla 2022 až do momentu ukončenia stavebných prác bude čiastočná uzávera cesty. Doprava, ktorá v tomto časovom období bude obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, bude regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: