Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Slovensko-Poľská spolupráca v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry pohraničného regiónu prináša ovocie

5. augusta 2022
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

Za účelom prehĺbenia vzájomnej spolupráce v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry medzi Prešovským samosprávnym krajom a Podkarpatského vojvodstva sa začiatkom tohto týždňa uskutočnila v poľskej obci Pułanki odborná konferencia, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK).

Na podujatí boli SÚC PSK a jej poľským partnerom – Správou ciest Podkarpatského vojvodstva v Rzeszówe prezentované výsledky spoločného projektu „Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo“, ktorý bol realizovaný prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť dopravnú cezhraničnú mobilitu v slovensko-poľskom pohraničnom regióne, a to prostredníctvom zlepšenia stavebno-technického stavu cestných komunikácií. Realizáciou daného projektu zároveň došlo k zlepšeniu komfortu, bezpečnosti, plynulosti účastníkov cestnej premávky, ako aj zlepšeniu prístupu a skvalitneniu spojenia s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T) na slovenskej strane (cesty D1, E371) a na poľskej strane (cesty DK 28, DK73, A4, S19).

Vďaka participácii SÚC PSK na tomto projekte sa v okresoch Svidník a Stropkov podarilo zrekonštruovať viac ako 7 km dlhý úsek cesty II/556 medzi obcami Fijaš – Lomné.

Z celkovej finančnej hodnoty projektu cca 5,6 mil. €, si realizácia rekonštrukcie dotknutého úseku na slovenskej strane vyžiadala viac ako 2,6 mil. €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: