Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Stabilizujeme zosuv cesty za obcou Čabiny

12. apríla 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Vplyvom eróznych procesov, ako aj zvýšenou pohybovou aktivitou podzemnej a zrážkovej vody, došlo na ceste II/559 v extraviláne obce Čabiny (okr. Medzilaborce) k deformácii cestného telesa v podobe vzniku pozdĺžnych trhlín, poklesu vozovky a zároveň aj k dvom plytkým zosuvom cesty.

SÚC PSK, v záujme odstránenia zistených závad a z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, sa rozhodla komplexne zrekonštruovať predmetný úsek cesty, a to prostredníctvom:

  • zhotovenia oporného múru o dĺžke 60 m
  • vybudovania nových konštrukčných vrstiev cestného telesa (160 m)
  • zlepšenia odtokových pomerov na povrchu vozovky

Technologicky zložité stavebné práce, ktorých ukončenie je naplánované na november 2023, sa realizujú vďaka zdrojom Prešovského samosprávneho kraja. Ich celkový náklad predstavuje výšku viac ako 703 000€.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: