Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

SÚC PSK a dopravné policajné inšpektoráty bilancovali spoluprácu

24. apríla 2023
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

Dňa 20. apríla 2023 sa v zasadacej miestnosti SÚC PSK, oblasti Prešov, uskutočnilo pracovné rokovanie medzi predstaviteľmi SÚC PSK, Krajského dopravného inšpektorátu Policajného zboru SR v Prešove, ako aj okresných dopravných policajných inšpektorátov, vykonávajúcich svoju činnosť na území PSK. Cieľom rokovania bolo vyhodnotenie vzájomnej spolupráce medzi dotknutými subjektmi v oblasti dopravy vo všetkých 13 okresoch nášho kraja.

Konštruktívne debaty a diskusie boli venované okrem iného aj:

  • dynamike dopravnej nehodovosti a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky
  • stavebno-dopravným opatreniam vedúcim k eliminácií bezpečnostných rizík na nehodových úsekoch ciest
  • dopravným obmedzeniam a plynulosti cestnej dopravy na stavbách, ktoré sa realizujú, vrátane  plánovaných investičných akcií SÚC PSK
  • súčinnosti pri výkone údržby ciest počas uplynulého zimného obdobia

Po niekoľkohodinovom dialógu krajskí cestári a dopravní príslušníci Policajného zboru SR dospeli k záveru, že je potrebné pokračovať nielen v skvalitňovaní, rekonštrukciách a modernizáciách cestnej infraštruktúry PSK, ale aj v prijímaní stavebno-dopravných opatrení, ktoré prispejú k zvýšeniu miery bezpečnosti, komfortu a plynulosti cestnej premávky.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: