Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

SÚC PSK ako súčasť Svetového cestného kongresu

9. októbra 2023
Aktuality
Ondrej Šimko

V dňoch 2. – 6. októbra 2023 sa Praha stala dejiskom XXVII. Svetového cestného kongresu, ktorý svojím dlhoročným formátom predstavuje pre odbornú cestársku obec unikátnu platformu pre výmenu a získavanie informácií z rôznych oblastí cestného a mostného staviteľstva, bezpečnosti premávky, správy a údržby komunikácií.

Tento ročník bol výnimočný aj tým, že priestor na diskusiu dostali aj také aktuálne témy ako sú výskum a možnosti využívania autonómnych vozidiel v doprave, či zabezpečenie ochrany dopravnej infraštruktúry proti kybernetickým útokom.

Kongresu sa zúčastnilo približne 4 000 expertov cestárskeho remesla z viac ako 100 krajín (ako napr. USA, Japonsko, Čína, Veľká Británia, Nemecko, Kanada, Juhoafrická republika) a 300 svetových cestných spoločností.

Medzi pozvanými hosťami boli aj predstavitelia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK), ktorí na jednej z panelových sekcií predstavili kolegom z rôznych kútov celého sveta finančne najnákladnejší a technicky najnáročnejší cestný projekt v Prešovskom kraji – Projekt Vysoké Tatry. Svetová cestárska špička sa tak mohla oboznámiť nielen s cieľom a zámermi SÚC PSK v rámci realizácie veľkej rekonštrukcie a modernizácie tatranskej magistrály, ale aj s aktuálnym priebehom stavebných prác.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: