Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

SÚC PSK mobilizuje sily pri čistení cesty slobody

22. marca 2024
Údržba
Ondrej Šimko

Každoročne po skončení zimnej údržby ciest, ktorá obvykle trvá do 31. marca, začína SÚC PSK jarné upratovanie na cestách. Posypové vozidlá v teréne kontinuálne nahrádzajú zametacie mechanizmy. Vďaka priaznivým klimatickým podmienkam sa však s čistením komunikácií môže začať o čosi skôr, napr. ako v tomto roku.

Čistenie prebieha na všetkých cestných komunikáciách, mostných objektoch, odpočívadlách a aj odstavných plochách, ktoré sú v správe SÚC PSK. Čistia sa krajnice ciest od inertného posypového materiálu (kameniva), ktorý bolo aplikovaný počas zimnej údržby ciest. Dôkladná pozornosť sa venuje aj odstraňovaniu nečistôt z odvodňovacích zariadení (priepustov, priekop, rigolov, vpustí a šácht).

Fotografie zachytávajú vyššie uvedené údržbové činnosti, ktoré aktuálne prebiehajú na ceste II/537, známej ako cesta slobody. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dôležitú dopravnú tepnu, prechádzajúcu extravilánom a intravilánom viacerých tatranských obcí a zároveň o jednu z najdlhších ciest II. triedy na území PSK, na čistení tejto komunikácie sa podieľajú mechanizmy, stroje a personálne-odborné kapacity všetkých 7 oblastí SÚC PSK, ktoré boli na tento účel mobilizované.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: