Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

SÚC PSK OFICIÁLNE ZAHÁJILA REKONŠTRUKCIU NAJNÁKLADNEJŠIEHO PROJEKTU V KRAJI, VYSOKÉ TATRY

28. júna 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) dňa 27. júna 2022 začala s realizáciou svojej najväčšej investičnej akcie v regióne Vysokých Tatier – rekonštrukciou cesty II/537, známej aj ako cesty slobody.

Táto dôležitá dopravná tepna, prechádzajúca extravilánom a intravilánom viacerých tatranských obcí, patrí k najdlhším cestám tatranského regiónu. SÚC PSK, v záujme prispieť k  zatraktívneniu regiónu a zvýšeniu dopravnej mobility v ňom, plánuje v najbližšom období prostredníctvom cestného projektu Vysoké Tatry zrekonštruovať cca 42 km tejto cesty. Podľa projektu budú stavebné práce prebiehať na týchto úsekoch:

  • Podbanské – Pavúčia dolina (7,620 km)
  • Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538 (7,370 km)
  • Križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok (7,350 km)
  • Batizovský potok – Starý Smokovec (7,550 km)
  • Starý Smokovec – Tatranské Matliare (6,164 km)
  • Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66 (6,122 km)

Stavebné práce, okrem rekonštrukcie vyššie spomínaných úsekov cesty, budú zahŕňať aj elimináciu bezpečnostných rizík na 27 mostoch, 81 priepustoch, 14 oporných a 12 zárubných múroch, ako aj výstavbu 4 odpočívadiel, 1 poloestakády a iných spevnených plôch pozdĺž dotknutej cesty. V najbližších dňoch sa začnú práce realizovať v úsekoch Podbanské – Pavúčia dolina a Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66, ktorá vedie do obce Ždiar.

Financovanie cestného projektu Vysoké Tatry je zabezpečené z fondov EÚ – Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (IROP), štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov PSK. Predpokladaný rozpočtový náklad tejto investičnej akcie je odhadovaný na približne 43 mil. €.

Počas realizácie stavebných prác budú platiť dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá bude obojsmerne striedavo vedená v jednom jazdnom pruhu, bude regulovaná prenosným dopravným značením, signalizačným zariadením alebo pracovníkmi zhotoviteľa. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: