Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

SÚC PSK V ROKU 2021 ZREKONŠTRUOVALA A OPRAVILA 102 KM CIEST A 24 MOSTOV

7. januára 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) sa v roku 2021 podarilo zrekonštruovať a opraviť, počas roka 2021, približne 102 km ciest II. a III. tried na území Prešovského samosprávneho kraja, z toho 19 km bolo opravených vlastnou asfaltérskou čatou, ktorej výkony boli zamerané na obnovu obrusnej vrstvy vozoviek 22 úsekov v 10 okresov nášho kraja.

Zároveň, v priebehu roka 2021, boli ukončené rekonštrukčné práce na 24 mostných objektoch, ktorých stavebno-technický stav nezodpovedal požiadavkám na bezpečnú, plynulú a komfortnú dopravu.

Celkový finančný náklad týchto stavieb predstavoval približne 20,8 mil. €.

V štádiu realizácie sa nachádzajú aj viaceré investičné akcie, začaté v minulom roku v celkovej hodnote cca 9,5 mil. €. Ich cieľom je zrekonštruovať ďalších 16 km ciest. Stavebné práce na týchto dielach budú pokračovať v tomto roku.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: