Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

V humenskom okrese pribudli nové asfalty

7. júna 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu vozoviek ciest III/3829 v úseku Baškovce – Černina, III/3833 v obci Ptičie a III/3834 v obci Chlmec (všetky okr. Humenné) pristúpila koncom mája Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) k ich oprave.

Celková dĺžka pokládky nových obrusných vrstiev vozoviek, ktorú realizovala vlastná asfaltérska čata SÚC PSK, predstavovala 1 027 m. Na opravu daných úsekov SÚC PSK použila viac ako 793 t asfaltového betónu, pričom aplikovala spojovací asfaltový postrek na plochu o rozmere 6 046 m2.

Oprava dotknutých ciest III. triedy bola finančne krytá zdrojmi Prešovského samosprávneho kraja. Celková výška nákladov stavebných prác predstavovala sumu približne 75 000 €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: