Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Vdýchli sme nový život 76-ročnému mostu v obci Okrúhle

18. júla 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Vo Svidníckom okrese, v intraviláne obce Okrúhle, už môžu účastníci cestnej premávky bezpečne a komfortne jazdiť po novo zrekonštruovanom mostnom objekte M3121 (č. 3535-002), ktorý donedávna vykazoval značné poruchy a nedostatky.

Jednopoľový most, ktorý bol postavený v roku 1946, prešiel v priebehu posledných 150 kalendárnych dní kompletnou rekonštrukciou. Ťažisko stavebných prác spočívalo v/vo:

 • frézovaní a rekonštrukcii vozovky pred a za mostom
 • zatrubnení koryta
 • preložke inžinierskych sietí
 • kompletnej demolácii mosta
 • zhotovení základových konštrukcií mosta, opôr, nosnej konštrukcie a prechodových oblastí mosta
 • čistení koryta vodného toku a úpravy terénu pod mostom a v jeho okolí
 • zriadení nového odvodnenia mosta, izolácie mostovky a odvodňovacích drenážnych kanálikov
 • zhotovení monolitických železobetónových ríms
 • montáži bezpečnostných zariadení
 • zhotovení konštrukcie vozovky na moste a obslužných prístupových schodísk pri oboch krajných oporách mosta
 • realizácii vodorovného a zvislého dopravného značenia

Celková výška nákladov stavebných prác, ktoré boli vynaložené na rekonštrukciu mosta, dosiahli výšku viac ako 184 tis. €. Financovanie bolo zabezpečené zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: