Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Vdýchli sme nový život mostu v Huncovciach

10. novembra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

V kežmarskom okrese, v intraviláne obce Huncovce, už môžu účastníci cestnej premávky bezpečne a komfortne jazdiť po novo zrekonštruovanom mostnom objekte M5014 (3095-002), ktorý donedávna vykazoval značné poruchy a závady.

Dvojpoľový most, ktorý bol postavený v roku 1964, prešiel komplexnou rekonštrukciou. Ťažisko stavebných prác spočívalo v/vo:
• rekonštrukcii mostného zvršku
• vybudovaní nových záverných múrikov s prechodovými doskami a krídlami
• sanácii spodnej stavby mosta
• vybudovaní spriahujúcej železobetónovej dosky, odvodňovačov, izolačného systému, vozovky, ríms
• osadení zvodidiel a zábradlia • realizácii preložky vodovodu

Celková výška nákladov stavebných prác, ktoré boli vynaložené na rekonštrukciu mosta, dosiahli výšku približne 694 000 €. Financovanie bolo zabezpečené zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: