Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

VEDELI STE, ŽE...

25. februára 2022
Vedeli ste, že
Ľubomír Sabol, Ing.

ℹ️ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) má vo svojej pôsobnosti aj správu 5 960 priepustov, nachádzajúcich sa na území PSK. Najväčším počtom disponuje oblasť Humenné (1 490 ks), a najmenším oblasť Vranov nad Topľou (468 ks).

👉 Tieto cestné objekty slúžia na prevedenie, resp. odvádzanie stáleho alebo občasného vodného toku, vrátane dažďových vôd, popod cestné komunikácie s cieľom ochrany konštrukcií vozoviek.

👷‍♂️ Z hľadiska stavebno-technického stavu (STS) eviduje SÚC PSK vo svojej správe:

🔹 833 priepustov v bezchybnom STS

🔹 4 014 priepustov vo vyhovujúcom STS

🔹 1 011 priepustov v nevyhovujúcom STS

🔹 2 priepusty v neznámom STS

🛠 V nevyhovujúcom a neznámom stave je približne 17 % všetkých priepustov. SÚC PSK vynakladá maximálne úsilie, aby boli závady a nedostatky na týchto priepustoch eliminované. Prioritným cieľom organizácie je zabezpečiť ich cyklickú obnovu a modernizáciu prostredníctvom realizácie stavebno-rekonštrukčných aktivít, v dôsledku ktorých dôjde k zlepšeniu ich STS.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: