Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Vedeli ste, že ...

15. novembra 2022
Vedeli ste, že
Ľubomír Sabol, Ing.

Cestári SÚC PSK, pri posudzovaní technického a statického stavu konštrukcií objektov cestnej siete nášho kraja, využívajú najmodernejšie prístrojové vybavenia na ich diagnostiku, ktoré sú aktuálne na trhu.

Jedným z nich je aj Georadar GPR Stream C talianskej výroby, ktorý je nenahraditeľným pomocníkom nielen v procese prípravy technických podkladov k vypracovaniu projektových dokumentácií stavieb, ale aj vo fáze diagnostikovania aktuálneho stavu konštrukcií cestných objektov.

Zariadenie sa využíva na realizáciu podpovrchového prieskumu ciest, v rámci ktorého vysiela do cestného telesa vysokofrekvenčné rádiové vlny, ktoré keď narazia na prekážku s inými vodivými vlastnosťami než okolie, 34 integrovaných antén túto zmenu zaznamená a premietne ju v reálnom čase na displej.

Prostredníctvom tohto georadaru tak zamestnanci oddelenia diagnostiky, kvality a reklamácií SÚC PSK dokážu identifikovať typ, rozmery, usporiadanie a aktuálny stav podložných vrstiev a zároveň lokalizovať (radar je vybavený GPS modulom) a zmapovať do 3D podoby polohu podzemného vedenia inžinierskych sietí, potrubí a iných objektov, nachádzajúcich sa pod povrchom cestného telesa.

Cena zariadenia je cca 103 000 €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: