Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Vedeli ste, že...

22. novembra 2022
Vedeli ste, že
Ľubomír Sabol, Ing.

Krajskí cestári používajú pri diagnostike a posudzovaní stavebno-technického stavu konštrukcií mostných objektov aj Schmidtovo kladivko.

Schmidtovo kladivko je tvrdomer, čiže mechanický prístroj na meranie pevností v tlaku zabudovaných zatvrdnutých betónov. Jedná sa o skúšanie nedeštruktívne, čo znamená , že nie je potrebné „búrať“ danú konštrukciu ani robiť vývrty, ale skúšanie sa vykonáva priamo na konštrukcii.

Výhody merania Schmidtovým kladivkom spočívajú predovšetkým v malých rozmeroch, nízkej hmotnosti a jednoduchej obsluhe. Vďaka tomuto prístroju dokážu v teréne zamestnanci Oddelenia diagnostiky, kvality a reklamácií SÚC PSK rýchlo, jednoducho a prakticky na akomkoľvek mieste zistiť pevnostné charakteristiky betónu mosta.

Princípom merania je miera odskoku úderníka od povrchu skúšanej konštrukcie betónu. Tvrdomer sa plynulým pohybom pritlačí k očistenému a obrúseného skúšobnému povrchu, úderník sa zaaretuje a z číselníka sa odčíta nameraná hodnota. Jedno meranie pozostáva z min. 9 takýchto úderov, výsledky ktorých sa spriemerujú a zohľadní sa ešte vek betónu a smer úderov.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: