Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Vedeli ste, že...

25. novembra 2022
Vedeli ste, že
Ľubomír Sabol, Ing.

V rámci letnej údržby ciest zamestnanci 7 oblastí a 18 cestmajsterstiev SÚC PSK v tomto roku:

  • vyhĺbili 897 km priekop
  • zrezali 574 km a vyčistili 520 km krajníc
  • osadili a opravili 34 tis. cestných smerových stĺpov
  • 25 tis. hodín likvidovali náletové dreviny a kry
  • pokosili pozdĺž ciest plochu o rozmere 33 km2
  • realizovali 1 122 km vodorovného dopravného značenia

Letná údržba ciest na území PSK sa vykonáva v zmysle schváleného Vecného plánu činností letnej údržby ciest pre príslušné obdobie, ktorý je každoročne vypracovávaný podľa platných technických podmienok vydávaných Slovenskou správou ciest.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: