Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Vedeli ste, že...

30. júna 2023
Vedeli ste, že
Daniel Guľaša

Cestári SÚC PSK na obnovu konštrukčnej vrstvy vozoviek ciest v našom kraji využívajú okrem asfaltového betónu aj penetračný makadám, pozostávajúci z hrubého drveného kameniva a výplne, ktorú tvorí kamenivo jemnej frakcie, preliate tekutým asfaltom. Jeho využitie sa preferuje na nespevnené, málo frekventované a koncové komunikácie.

Názov makadám je odvodený od jeho vynálezcu – škótskeho inžiniera a cestného staviteľa Johna Loudona McAdama. Jeho nová revolučná metóda obnovy vozovky, pre ktorú bol charakteristický obojstranný priečny sklon, zabezpečujúci vďaka rôznym frakciám drveného kameniva rýchly odtok dažďovej vody z komunikácie, tak aby nepoškodzovala jej základy, bola v 19. storočí považovaná za najväčší pokrok v cestnom staviteľstve od čias Starovekého Ríma.

Táto nová revolučná metóda sa rýchlo rozšírila do celého sveta. Vďaka nej bol rýchly rozvoj dopravnej infraštruktúry zaznamenaný nielen na Britských ostrovoch, v krajinách kontinentálnej Európy, ale aj v Spojených štátoch amerických. Dodnes túto metódu využívajú mnohé cestárske a stavebné spoločnosti po celom svete, vrátane SÚC PSK.

Obrázok znázorňuje pokládku penetračného makadámu na ceste III/3535 v úseku Kožany – Šapinec.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: