Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Vstúpili sme do finálnej etapy výstavby nového mosta v obci Krížovany

19. septembra 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

SÚC PSK v týchto dňoch začala finálnu etapu výstavby nového mosta, prevádzajúceho cestu III/3423 ponad potok Krížovianka za obcou Krížovany (okr. Prešov).

Hlavným cieľom výstavby nového mosta bol veľmi zlý (6. stupeň) stavebno-technický stav jeho 52-ročného „predchodcu“, ktorý kvôli značným závadám a nedostatkom musel byť zdemolovaný.

V rámci tejto investičnej akcie SÚC PSK zostáva ešte zrealizovať nasledovné stavebné práce:

  • zasypanie a zhutnenie prechodových oblastí za mostom
  • vybudovanie časti izolácie mostovky pod rímsami a vybudovanie ríms
  • vybudovanie izolačného systému na zvyšku mostovky a odvodnenia povrchu izolácie
  • zhotovenie ochrany izolácie a krytu vozovky
  • osadenie bezpečnostných zariadení
  • aplikovanie zjednocujúceho náteru betónových konštrukcií
  • realizácia zaťažovacej skúšky mosta a odstránenie staveniska

Predpokladané ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na október 2022.

Stavbu, ktorej celkový náklad je vyčíslený na takmer 600 tis. €, financuje Prešovský samosprávny kraj.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: