Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
SK
Článok

Vynovená tatranská magistrála

15. novembra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Vysoké Tatry majú po vyše 50 rokoch novú modernú, kvalitnú, komfortnú a bezpečnú magistrálu. SÚC PSK prostredníctvom svojho cestného projektu Vysoké Tatry nedávno ukončila komplexnú rekonštrukciu 6 zo 7 úsekov cesty II/537 (od Podbanského až po križovatku cesty II/537 s cestou I/66), ktorá predstavuje dôležitú dopravnú tepnu, prechádzajúcu extravilánom a intravilánom viacerých tatranských obcí, a zároveň je najdlhšou cestou II. triedy na území PSK.

Prostredníctvom piatich zhotoviteľov mohla SÚC PSK v rekordne krátkom čase (cca 1,5 roka) zrekonštruovať 43 km dotknutej komunikácie, vynoviť mosty, oporné a zárubné múry, poloestakádu, odpočívadlá, priepusty, osadiť meteorologickú stanicu, bezpečnostné cestné zvodidlá a mostné zábradlia.

Stavebné práce aktuálne prebiehajú ešte na dvoch mostoch, ktoré budú ukončené v priebehu budúceho roka. Zároveň sa realizuje montáž náležitého vybavenia pre spomínané odpočívadlá. V roku 2024 SÚC PSK zároveň plánuje zrekonštruovať úsek v Tatranskej Lomnici.

Financovanie tohto cestného projektu v celkovej hodnote približne 45 mil. € bolo zabezpečené zo zdrojov EÚ, SR a PSK.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: