Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
SK
Článok

Výstavba nového mosta pred obcou Krivany

13. júla 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Stavebné práce spojené s výstavbou nového mostného objektu, prevádzajúceho cestu III/3193 cez potok Rohovčík pred obcou Krivany (okr. Sabinov), sú ukončené.

Nový mostný objekt nahradil pôvodný 54-ročný most , ktorý musel byť kvôli svojmu veľmi zlému (stupeň 6) stavebno-technického stavu zdemolovaný.

V rámci stavebných prác, ktoré prebiehali na tejto stavbe, SÚC PSK zrealizovala aj rekonštrukciu vozovky, ktorá pozostávala z vyrovnávky krytu a zo zriadenia obrusnej asfaltovej vrstvy, vrátane spojovacieho postreku a vodorovného dopravného značenia.

Investičná akcia SÚC PSK bola finančne krytá zdrojmi Prešovského samosprávneho kraja, ktorý na tento účel vyčlenil viac ako 516 000 €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: