Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Výstavba nového mosta vo Vyšných Repašoch napreduje

19. mája 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Jednou z investičných akcií SÚC PSK, ktoré aktuálne prebiehajú v okr. Levoča, je aj výstavba nového mostného objektu, ktorý bude prevádzať cestu III/3204 ponad potok v obci Vyšné Repaše.

Výstavba sa realizuje na mieste pôvodného 76-ročného mosta M4878 (č. 3204-002), ktorý vykazoval rozsiahle závady a nedostatky, a preto musel byť zdemolovaný.

Za posledné obdobie boli na stavbe vykonané nasledovné práce:

 • zatrubnenie potoka
 • vybudovanie dočasnej obchádzky
 • zriadenie dočasného dopravného značenia
 • presmerovanie dopravy na dočasnú obchádzku
 • demolácia jestvujúceho mostného objektu
 • zriadenie pažených stavebných jám

Plánované práce v najbližšom období:

 • vytýčenie a vybudovanie základových pásov
 • osadenie oceľovej nosnej konštrukcie a vybudovanie železobetónových ríms
 • vybudovanie zhutneného zásypu nosnej konštrukcie a mostného zvršku
 • vytýčenie a vybudovanie stabilizačných prahov a zaisťovacích pásov
 • úpravy potoka, budovanie schodiska a opevnenie svahov
 • osadenie bezpečnostných zariadení a dokončovacie práce
 • úprava a revitalizácia plôch zasiahnutých výstavbou

Ukončenie stavebných prác je naplánované na august 2023.

Stavbu, ktorej celkový náklad predstavuje výšku viac ako 525 000 €, financuje Prešovský samosprávny kraj.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: