Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Začala sa zimná údržba ciest 2023/2024

2. novembra 2023
Zimná údržba
Ondrej Šimko

Včerajším dňom (1. 11. 2023) sme oficiálne zahájili zimnú údržbu ciest (ZÚC). Tá je v zimnom období 2023/2024 organizovaná 7 oblasťami (Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou), ich 18 cestmajsterstvami a 6 vysunutými pracoviskami (Vernár, Podspády, Zborov, Malý Lipník, Hanušovce nad Topľou, Holčíkovce).

Tieto organizačné jednotky SÚC PSK zabezpečujú údržbu na 3 112 km ciest v rámci kraja, z toho pre:
• cesty v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest – 668 km
• cesty II. a III. triedy – 2 415 km
• účelové komunikácie – 29 km

Na klimatické podmienky, počas tohtoročného zimného obdobia, reaguje vlastná mechanizácia SÚC PSK, t. j. 108 posypových vozidiel, 49 nakladačov, 46 traktorov s radlicou, 11 snežných fréz, 4 grédre, ako aj 8 rezervných posypových vozidiel pre prípad vzniku mimoriadnych snehových kalamitných situácií, príp. vzniku porúch nasadených mechanizmov.

Z hľadiska personálneho zabezpečenia ZÚC vykonáva 324 vodičov, 72 strojníkov na obsluhu nakladačov, 23 traktoristov a 90 dispečerov v trojzmennej nepretržitej prevádzke.

Hlavnou prioritou organizačných zložiek je zabezpečenie zmiernenia závad v zjazdnosti, ktoré sú spôsobené nepriaznivými zimnými klimatickými podmienkami. Mechanizmy krajských cestárov vykonávajú v teréne nasledovné výkony:
• pluhovanie
• posyp chemickým materiálom
• posyp inertným materiálom
• posyp zmiešaným materiálom
• posyp so zvlhčovaním

Zároveň, s cieľom ochrániť cestné komunikácie pred tvorbou snehových jazykov a závejov, sa zamestnancami SÚC PSK v rámci kraja postupne osadzuje 15 870 m protisnehových zábran (tzv. zásnežiek).

Z hľadiska materiálneho zabezpečenia ZÚC, krajskí cestári využívajú:
• 17 skládok chemického posypového materiálu s kapacitou 16 360 t
• 21 skládok inertného posypového materiálu s kapacitou 34 000 t
• 421 t ekologického posypového materiálu

Zmierňovanie závad v zjazdnosti ciest zabezpečujú mechanizmy SÚC PSK v rámci 108 pracovných okruhov vo všetkých 13 okresoch, ktoré sú strategicky rozmiestnené po celom kraji. Jednotlivé pracovné okruhy posypových vozidiel sú vytvorené tak, aby zohľadňovali nielen geografické rozmiestnenie cestmajsterstiev, samotnú dĺžku nimi udržiavaných cestných komunikácií, ale aj technické kapacity a možnosti posypových vozidiel ktorými disponujú.

Kvalitu zjazdnosti ciest, ako aj poveternostné podmienky, permanentne monitoruje 54 meteorologických staníc a kamier rozmiestnených po celom kraji. Tie sledujú nielen vizuálny stav povrchu vozovky, ale aj aktuálnu teplotu a vlhkosť vzduchu, či smer i rýchlosť vetra. Všetky tieto informácie je možné pozorovať na internetovej stránke – www.zjazdnostpsk.sk.

Účastníkom cestnej premávky je od 1. novembra 2023 do 31. marca 2024 na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 222 k dispozícii aj non-stop centrálna dispečersko-spravodajská služba, na ktorú sa môžu v prípade akýchkoľvek problémov na cestách na území PSK obrátiť.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: