Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Začína sa realizácia slovensko-poľského cestného projektu „Lysá Poľana spája“

18. marca 2024
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Už o pár dní sa SÚC PSK pustí do modernizácie dôležitej komunikácie slovensko-poľského pohraničia – cesty III/3078. Cieľom stavebných prác bude rekonštrukcia 1,5 km dlhého úseku Tatranská Javorina – Podspády (okr. Poprad), ktoré sa budú realizovať za účelom zlepšenia stavebno-technického stavu komunikácie, ako aj bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom úseku.

Okrem pokládky nového asfaltu SÚC PSK rozšíri a spevní krajnice, opraví a prečistí odvodňovacie zariadenia – priepusty, ktoré križujú cestu, upraví cestné priekopy, doplní varovné a signálne pásy na priechode pre chodcov, vymení a osadí bezpečnostné zvodidlá popri ceste, obnoví snímače na vozovke pri meteostanici v Podspádoch a zrealizuje nové vodorovné dopravné značenie.

SÚC PSK predpokladá, že stavebné práce budú ukončené v decembri 2024.

Celkové náklady vyššie uvedených prác, ktoré sú finančne kryté zdrojmi EÚ, SR a PSK, budú predstavovať viac ako 596 000 €.

Počas realizácie stavebných prác budú platiť na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá bude obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, bude regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: