Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Zastabilizovali sme zosuv cesty za obcou Čabiny

17. júla 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Problémový zosuv cesty II/559 v extraviláne obce Čabiny (okr. Medzilaborce) je minulosťou. SÚC PSK na dotknutom úseku nedávno ukončila sanačné a rekonštrukčné práce, v rámci ktorých sa stabilizovalo cestné teleso vybudovaním nového oporného múru o dĺžke 60 m a kompletnou výmenou konštrukčných vrstiev vozovky s geodoskou (160 m). Zároveň došlo k zlepšeniu odtokových pomerov na povrchu vozovky, a to prostredníctvom vybudovania hĺbkovej drenáže s priekopou z betónových prefabrikátov.

Realizáciou týchto prác, ktoré prebiehali v náročných geologických podmienkach, sa zabezpečilo zvýšenie bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, ako aj zlepšenie plynulosti dopravy.

Investičná akcia SÚC PSK by nebola možná bez finančného krytia Prešovského samosprávneho kraja, ktorý na tento účel vyčlenil približne 710 000 €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: