Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Zimná údržba ciest – oblasť Stará Ľubovňa

1. februára 2024
Zimná údržba
Ondrej Šimko

Cesty v okr. Stará Ľubovňa, a čiastočne aj v okr. Kežmarok, sú počas zimného obdobia 2023/2024 udržiavané SÚC PSK, oblasťou Stará Ľubovňa.

Tá prostredníctvom svojich personálnych kapacít (dvoch cestmajsterstiev v Starej Ľubovni a Spišskej Starej Vsi) a ich dopravných mechanizmov zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti, ktoré sú spôsobené nepriaznivými zimnými klimatickými podmienkami.

Tieto organizačné jednotky zabezpečujú zimnú údržbu ciest na cca 300 km, z ktorých sú:
• cesty I. triedy a regionálne komunikácie – 57 km
• cesty II. a III. triedy – 230 km
• účelové komunikácie – 13 km

Zábery zachytávajú zimné údržbové činnosti na moste M508 (543-016) prevádzajúceho cestu II/543 ponad potok Lipničanka v obci Červený Kláštor.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: