Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

ZLEPŠUJEME CESTNÚ INFRAŠTRUKTÚRU V REKRAČNEJ OBLASTI DOMAŠA

7. júla 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) citlivo vníma problematiku zabezpečenia mobility, dostupnosti a dopravnej obslužnosti miest a obcí nášho kraja, čoho dôkazom je s každým rokom ambicióznejší plán investičných akcií organizácie. V rámci neho je veľká pozornosť venovaná modernizácii a skvalitňovaniu cestnej siete regiónov, disponujúcich vysokým turistickým potenciálom, medzi ktoré patrí aj rekreačná oblasť Domaša.

SÚC PSK, v záujme zvýšiť atraktivitu tejto rekreačnej oblasti a napomôcť rozvoju cestovného ruchu v nej, sa rozhodla zrekonštruovať jeden z dôležitých ťahov, privádzajúcich turistov na Domašu – cestu III/3635 v úseku Malá Domaša-Detrík.

Stavebné práce, ktoré boli včerajším dňom (6.7.2022.) oficiálne zahájené, potrvajú do mája budúceho roka. Ich ťažisko bude spočívať v:

  • rekonštrukcii 940 m dlhého úseku cesty III/3635, v rámci ktorej sa zrealizuje výmena konštrukčných vrstiev vozovky, úprava podložia komunikácie a vyhotovenie dláždených priekop pre zachytenie povrchových vôd
  • rekonštrukcii mostného objektu č. 3635-001, premosťujúceho tok Ondava v extraviláne obce Malá Domaša, a to prostredníctvom výmeny poškodených mostných záverov za nové, rekonštrukcii ríms a sanácie bezpečnostných zariadení
  • rekonštrukcii dvoch priepustov
  • zastabilizovaní nebezpečného zosuvu

Celková výška financií, ktorú plánuje investor (SÚC PSK) použiť na realizáciu danej rekonštrukcie, je viac ako 2,1 mil. €. Stavba je spolufinancovaná európskymi zdrojmi (IROP), SR a Prešovským samosprávnym krajom.

Počas realizácie stavebných prác budú platiť na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá bude obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, bude regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: