Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Zlepšujeme pracovné prostredie pre našich zamestnancov

18. augusta 2023
Oprava
Ondrej Šimko

V posledných rokoch sa na kvalitu pracovného prostredia kladú pomerne vysoké nároky. Výnimkou nie je ani sféra cestárskeho remesla, v rámci ktorej na Slovensku pracujú tisíce ľudí.

SÚC PSK, ktorá k dnešnému dňu (18. 8. 2023) zamestnáva 718 ľudí, v rámci svojich finančných možností vynakladá maximálne úsilie na zlepšenie pracovného prostredia svojich zamestnancov, a to nielen prostredníctvom obnovy a modernizácie svojho technicko-mechanizačného zabezpečenia a vybavenia, ale aj prostredníctvom rekonštrukcií budov jednotlivých oblastí, cestmajsterstiev, vrátane ich vnútorných priestorov, ako aj priľahlých areálov.

Dobrým príkladom sú aj aktuálne práce na oblasti Bardejov, kde v týchto dňoch naplno „zarezáva asfaltérska čata. Cieľom týchto prác je oprava spevnenej plochy areálu oblasti, ktorá pod vplyvom záťaže mechanizmov a strojov dostala za posledné roky dosť zabrať.

Fotografie znázorňujú aktuálny priebeh prác čaty na predmetnej oblasti.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: