Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Zo života cestára #1 ǀ Prehliadky mostov

16. februára 2023
Aktuality, Zo života cestára
Ľubomír Sabol, Ing.

Zamestnanci SÚC PSK v rámci svojej činnosti vykonávajú aj bežné, hlavné a mimoriadne prehliadky mostných objektov nachádzajúcich sa v ich správe.

Účelom prehliadok je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mostného objektu a jeho súčastí. Na základe ich vyhodnotenia cestári SÚC PSK plánujú údržbu, opravu, alebo rekonštrukciu a prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke.

Krajskí cestári plánujú v roku 2023 vykonať:

  • 1235 bežných prehliadok, pri ktorých sa bude sledovať hlavne prevádzkyschopnosť a prevádzková spôsobilosť mosta,
  • 316 hlavných prehliadok, ktorých cieľom bude detailne zhodnotiť stav konštrukcie mosta ako celku, a zároveň skontrolovať stav jednotlivých častí mosta a jeho zariadení z hľadiska zaťažiteľnosti, životnosti a funkčnosti mosta, ako súčasti cestnej komunikácie.

V prípade nepredvídaných okolností (napr. záplav, zosuvov, havárií cudzích zariadení, napr. potrubí, umiestnených na moste), pri ktorých dôjde k poškodeniu, budú zamestnanci SÚC PSK vykonávať aj mimoriadne prehliadky. 

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: