Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

ZO ŽIVOTA CESTÁRA #10 ǀ Strojné čistenie a zametanie pozemných komunikácií

4. októbra 2023
Zo života cestára
Ondrej Šimko

Údržba cestných komunikácií je v jarných, letných a jesenných mesiacoch aktuálnou témou každej oblasti a cestmajsterstva SÚC PSK. K dôležitým údržbovým činnostiam, ktoré sa v tomto období vykonávajú, patrí aj strojné čistenie a zametanie ciest.

Hlavným cieľom tejto činnosti je odstraňovať blato a iné nečistoty z vozoviek ciest a krajníc, ktoré z hľadiska bezpečnosti premávky a hygieny zvyšujú prašnosť, zamedzujú rovnomernému odtoku vody z komunikácie, ako aj zvyšujú riziko šmyku.

Nenahraditeľnými pomocníkmi pri výkone tejto činnosti sú viacúčelové zametače, ktoré zabezpečujú pravidelnú starostlivosť o cesty II. a III. triedy vo všetkých 13 okresoch nášho kraja. Začiatkom tohto týždňa ste ich mohli stretávať na cestách aj v sninskom okrese. Fotky zobrazujú činnosť mechanizmov na ceste II/558 v úseku Stakčín – Príslop.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: