Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Zo života cestára #2 ǀ Osadzovanie cestných smerových stĺpikov

27. februára 2023
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

Zamestnanci SÚC PSK v rámci svojej činnosti realizujú aj osadzovanie cestných smerových stĺpikov (CSS).

CSS patria medzi vodiace bezpečnostné zariadenia, ktorých funkciou je uľahčenie postrehnuteľnosti smerového priebehu a šírkového usporiadania pozemnej komunikácie.

CSS môžu mať bielu alebo modrú farbu. Biele CSS osadzujú zamestnanci SÚC PSK pozdĺž celej trasy cestných komunikácií. Na mostoch a úsekoch cesty v bezprostrednej blízkosti mostov sa biele CSS doplňujú modrými CSS. Modré CSS sa môžu osadiť aj v iných úsekoch ciest mimo mostov, napr. na miestach, na ktorých vzniká možnosť častého výskytu námrazy a hmly.

V roku 2022 cestári SÚC PSK na cestách II. a III. triedy nášho kraja osadili a vymenili celkovo 13 141 ks CSS.

Video zachytáva osadzovanie CSS na ceste III/3496 v extraviláne obce Tročany (okr. Bardejov).

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: