Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Zo života cestára #3 ǀ Uskladňovanie chemického posypového materiálu

27. februára 2023
Aktuality, Zo života cestára
Ľubomír Sabol, Ing.

Chemický posypový materiál (tzv. posypová soľ) je nenahraditeľným pomocníkom cestárov SÚC PSK v zimnom období. Využíva sa najmä ako rozmrazujúci, resp. protinámrazový prostriedok, ktorým sa zmierňujú závady v zjazdnosti ciest, ktoré vznikli vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok.

Z dôvodu zachovania potrebných fyzikálnych vlastností posypovej soli, ju cestári SÚC PSK uskladňujú v zastrešených veľkoobjemových skládkach, ktorých priestory sú prispôsobené technike zabezpečujúcej plnenie materiálu posypových vozidiel (sypačov).

SÚC PSK v rámci kraja aktuálne disponuje 17 skládkami chemického posypového materiálu. Len za obdobie rokov 2018-2022 organizácia preinvestovala na ich opravu, rekonštrukciu, resp. výstavbu viac ako 1,7 mil. €.

Na fotografii je skládka chemického posypového materiálu oblasti Bardejov.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: