Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

ZO ŽIVOTA CESTÁRA #5 ǀ Údržba trávnatých porastov popri pozemných komunikáciách

21. júla 2023
Zo života cestára
Ondrej Šimko

Pri činnostiach kosby popri cestách II. a III triedy na území Prešovského samosprávneho kraja, ktoré spravuje SÚC PSK, postupuje organizácia podľa vecných plánov na príslušný kalendárny rok.

Kosenie je vykonávané mechanicky, a to rotačnými mulčovacími hlavicami, ramenovými kosačkami na traktorových podvozkoch, motorovými krovinorezmi a vyžínačmi a ostatnými doplnkovými kosiacimi strojmi.

Počty opakovaných kosení sú závislé od klimatických podmienok a hlavne zrážkovej činnosti. Prvú kosbu začína SÚC PSK spravidla v mesiaci máj v nižšie položených oblastiach a poslednú kosbu organizácia končí prevažne v mesiaci október.

V rámci všetkých oblastí zamestnanci SÚC PSK realizujú kosbu na výmere cca 11 700 000 m2 súbežne v jednom termíne.

Fotografie znázorňujú kosenie trávnatých porastov popri ceste III/3452 v úseku Malý Slivník – Veľký Slivník (okr. Prešov).

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: