Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

ZO ŽIVOTA CESTÁRA #7 ǀ Oprava vozoviek ciest tryskovou metódou

15. augusta 2023
Zo života cestára
Ondrej Šimko

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) realizuje počas letnej údržby ciest II. a III. triedy na území PSK opravy vozoviek tryskovou metódou prostredníctvom 10-tich technologických zostáv, ktorými disponujú všetky oblasti organizácie.

Trysková metóda opravy povrchu ciest je rýchlou a efektívnou technológiou opravy porúch krytu vozovky.

Pri výkone tejto činnosti zamestnanci SÚC PSK dodržiavajú nasledovný postup: Tlakom vzduchu očistia poškodené miesto na vozovke, na ktoré sa následne cez trysky zapracuje zmes asfaltovej emulzie a kameniva frakcie 2/5 mm.

Takto opravené miesto rýchlo stuhne, čím nedôjde k obmedzeniu premávky na ceste počas samotnej opravy.

Fotografie znázorňujú výkon tejto činnosti na ceste III/3216 v úseku Nižný Slavkov – Vyšný Slavkov.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: