Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

ZO ŽIVOTA CESTÁRA #9 ǀ Betonáž mostných opôr

28. septembra 2023
Zo života cestára
Ondrej Šimko

Cestári SÚC PSK počas výkonu svojej služby častokrát pracujú v náročných terénnych a klimatických podmienkach.

Svoje o tom vedia aj zamestnanci mostnej čaty oblasti Poprad, ktorí nedávno na ceste III/3218 v intraviláne obce Korytné (okr. Levoča) realizovali v chladnom vodnom potoku betonáž opôr mostného objektu č. M428.

Cieľom týchto prác bola ochrana spodnej stavby mosta pred účinkami prúdiacej vody, ktorá podmývala mostné opory.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: